Pranešimai

Derėtų suprasti, kad mieste automobilis nėra greita transporto priemonė

Derėtų suprasti, kad mieste automobilis nėra greita transporto priemonė. Intensyvaus eismo metu žymiai greičiau galima perkrautą gatvės dalį nueiti pėsčiomis, negu nuvažiuoti automobiliu. Vairuotojas privalo tai turėti galvoje ir nereikalauti, kad visi užleistų jam kelią vien dėl to, kad jis skuba. Klausimą dėl važiavimo greičio reikia kelti aiškiai. Pavojingas greitis — tai nebūtinai didelis greitis, o tik per didelis konkrečiomis sąlygomis. Važiuojant techniškai sutvarkytu automobiliu dideliu greičiu, kai kelias tiesus, laisvas, platus ir sausas, labai retai ištinka avarijos. Paprastai per didelis greitis tampa avarijos priežastimi ypatingomis aplinkybėmis, pavyzdžiui: darant posūkį, rūke, apakinus saulei arba priešais važiuojančio automobilio žibintų šviesai naktį, neapgalvotai lenkiant, važiuojant plikledžiu, duobėtu keliu, kertant ruožus, kuriuose netikėtai gali iššokti gyvulys (apie tai įspėja kelio ženklai), atliekamų kelio darbų vietose ir t. t. Todėl reikia skirti per didelį…

Negalima viršyti nustatyto greičio ir likti nenubaustam

Negalima viršyti nustatyto greičio ir likti nenubaustam. Jo viršijimas susijęs su rimtais padariniais. Padidėjus greičiui 2 kartus, avarijos atveju automobilio smūgis į kliūtį bus stipresnis ne 2, o 4 kartus; padidėjus greičiui 3 kartus, smūgio jėga išaugs 9 kartus. Važiuojant 30 km/h greičiu, smūgio jėga tokia, tarsi automobilis kristų nuo vieno aukšto namo; važiuojant 60 km/h — tarsi kristų nuo penkiaaukščio namo; kai greitis 120 km/h — lyg nusiristų nuo dvidešimties aukštų namo stogo. Tokį palyginimą ypač pravartu įsidėmėti vairuotojams, lengvabūdiškai išvystantiems didelius greičius. Prie to, kas buvo pasakyta, pridūrus visiems žinomą faktą, jog automobilio stabdymo kelias didėja tiesiog proporcingai greičio kvadratui, pasidarys aišku, kodėl tiek daug dėmesio skiriama judėjimo greičio apribojimui. Kalbant apie per didelį greitį, pažymėtina, kad čia negalima nustatyti kokių nors konkrečių normų. Geram vairuotojui, važiuojančiam šiuolaikiniu automobiliu laisvu geru keliu, ir 100 km…

Šokis: Jievaro tiltas

Vaizdas
Naujametiniai žaidimai, dar kitaip vadinami adventiniais, pasižymi ramumu, santūrumu. Jie pagristi paprastu vaikščiojimu, susikabinus rankomis ir sudarant kolonas, ratelius, grandines. Dalis žaidėjų sudaro figūras, primenančias tiltą, o kita dalis turi pro tą tiltą praeiti. šiame žaidime labai kukliai parodoma pasirinkimo sau poros mintis, parodyta simpatija gražiems ir darbštiems. Iš to aiškiai matyti, kad tai anaiptol nieko bendro neturintis su religija žaidimas. Priešingai, tai pažangus anų laikų reiškinys, tai liaudies surasta forma, kuria jaunimas galėjo šiek tiek pasilinksminti, ypatingai draudžiamu linksmintis laikotarpiu — advento metu — ir padaryti nedidelę užuominą piršlyboms, kurios paprastai prasidėdavo po Naujųjų Metų; Žaidimo melodija — 8 taktų. Metras — 2/4. Tempas vidutiniškas, santūrus. Žaidimas atliekamas paprastuoju žingsniu, kuris yra ramus, neaukštas, pagal reikalą platesnis ar siauresnis. Kojų taukštai kelti nereikia, tačiau ir žeme nevilkti. Liemuo tiesus, galv…

Vairuotojo darbingumas įtakoja automobilių supirkimą Vilniuje

Vaizdas
Superkant automobilius Vilniuje ar tai būtų seni ar naujesnio modelio atsižvelgiama į galybę kriterijų: ar ji yra daužta, nes pagrindinė avarijos priežastis yra vairuotojo darbingumas ir jo išsiblaškymas. Taip pat kiti transporto priemonės kriterijai yra ji važiuojanti, kokie pagrindiniai defektai, tai įvertinus pasiūloma atitinkama mašinos rinkos vertė. Sistemoje automobilis—vairuotojas—kelias vairuotojo gaunama informacija turi būti mažinama, o jos apdorojimo laikas trumpinamas. Vairuotojo pastangos, kurių reikia automobilio prietaisams valdyti, turi būti minimalios, Reikia, kad į vairuotojo regėjimo lauką patenkantys ant kelio esantys objektai būtų, gerai matomi, o savo automobilio detalės (variklio dangtis, stiklo valytuvai, priekinio stiklo statramsčiai ir kt.) kiek galima mažiau blaškytų jo dėmesį. Būtina sumažinti kontrolinių prietaisų, pedalų, svirčių kiekį ir maksimaliai pagerinti matomumą. Vairuotojo darbingumas labai priklauso nuo automobilių kelių kokybės. Darbingumas bus ge…